ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ
Εθελοντισμός ίσον πράξη.
ΔΥΑΜΕΑ 
Δεν υπάρχουν άνθρωποι με ειδικές ανάγκες μόνο άνθρωποι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 info@dyamea.gr

silviaantonarou@gmail.com